MEKONG TECH GROUP, chuyên thiết kế chế tạo các loại dây chuyền sản xuất găng tay y tế, hiện nay chúng tôi có đầy đủ các thiết kế của các dây chuyền của các nhà máy sản xuất găng tay tại Việt nam, như dây chuyền sản xuất găng tay Khải Hoàn, dây chuyền sản xuất găng tay Găng Việt.

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên gia hùng hậu đã và đang làm trong các nhà máy sản xuất găng tay tại Việt nam như Nhà máy sản xuất găng tay Khải Hoàn, Nhà máy sản xuất găng tay

Dây chuyền sản xuất găng tay Trung quốc
Liên hệ