Công ty chúng tôi chuyên Thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất găng tay tự động.

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế được đội ngũ chuyên gia kỷ thuật của Tập Đoàn MÊ
KÔNG thiết kế và chế tạo theo công nghệ mới nhất hiện nay.

Dây chuyền sản xuất găng tay khuôn đôi, với năng suất 16,000 đến 40,000 găng/giờ, dây chuyền sản xuất găng tay khuôn đơn, với năng suất 5000 đến 15,000 găng/giờ, có chiều dài từ 60-150 m với 6-8 tầng xích tải, chiều cao dây chuyền 7-12m.
Không có khí thải tiết kiệm nước đầu vào và nước thải, Dây chuyền hoàn toàn tự động từ khâu rửa
khuôn, nhúng đông kết, sấy đông kết, nhúng mủ latex, nhúng mủ NBR latex, tách chiết, se viền đến
khâu tuốt găngxếp găng tự động thành phẩm.

Video của Dây chuyền sản xuất găng tay nitrile và latex:

 

Thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất găng tay
Liên hệ