MEKONG TECH chuyên Thiết kế dây chuyền sản xuất găng tay khuôn đôi theo công nghệ Malaysia, dây chuyền sản xuất găng năng suất cao 20,000 – 45,000 găn

Cung cấp vật tư, nhân công, vật tư tiêu hao, công cụ & thiết bị để thực hiện tiền chế nhà máy và lắp dựng tại địa điểm của các cấu trúc

Dây chuyền nhúng găng tay, băng tải, giá đỡ đường lăn cũ, hệ thống truyền động xích băng tải, bộ phận căng trọng lực & máy se viền găng tay.

Thiết kế dây chuyền sản xuất găng tay khuôn đôi
Liên hệ