Truyền tải và nhông xích tải

Chuyên cung cấp phụ kiện, phụ tùng cho dây chuyền sản xuất găng tay Bao gồm: nhông xích tải, truyền tải, chổi se viền, chổi se mép găng tay,…

Mô tả

Công ty Mekong Tech Group chuyên cung cấp phụ kiện, phụ tùng cho dây chuyền sản xuất găng tay 

Bao gồm: nhông xích tải, truyền tải, chổi se viền, chổi se mép găng tay,...

1 số hình ảnh của Hệ thống truyền tải và nhông xích tải:

Video của Dây chuyền nhà máy sản xuất găng tay tự động:

Truyền tải và nhông xích tải
Liên hệ