Chổi se viền găng tay

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại chổi se viền găng tay

Các loại chổi được ứng dụng trong Dây chuyền sản xuất găng tay

Cụ thể gồm :

chổi se mép tuốt găng tay, chổi rửa thân, chổi cuốn mép chuyên sử dụng trong Dây chuyền sản xuất găng tay y tế.

Mô tả

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại chổi se viền găng tay

Các loại chổi được ứng dụng trong Dây chuyền sản xuất găng tay

Cụ thể gồm :

chổi se mép tuốt găng tay, chổi rửa thân, chổi cuốn mép chuyên sử dụng trong Dây chuyền sản xuất găng tay y tế.

1 số hình ảnh của Hệ thống chổi rửa và chổi se viền:

 

Video về Dây chuyền sản xuất găng tay:

 

 

Chổi se viền găng tay
Liên hệ