Hệ thống tự động tháo xếp găng tay tự động tự động tháo găng tay thành phẩm ra khỏi khuôn sứ găng tay trên dây chuyền sản xuất găng tay nitrile.

Hệ thống tự động tháo xếp găng tay tự động tương thích với các loại dây chuyền sản xuất găng tay tay khuôn đơn hoặc dây chuyền sản xuất găng tay tay khuôn đôi

Hệ thống tự động tháo xếp găng tay tự động
Liên hệ