Hệ thống sấy lưu hóa dây chuyền sản xuất găng tay là hệ thống quan trọng trong dây chuyền sản xuất găng tay, quyết định đến chất lượng sản phẩm găng tay đầu ra cho toàn bộ dây chuyền, Chúng Tôi MEKONG TECH GROUP chuyên thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất găng tay y tế, dây chuyền găng tay latex, dây chuyền sản xuất găng tay nitrile, dây chuyền hoàn toàn tự động dạng former đơn hoặc former đôi, dây chuyền do đội ngũ kỹ sư của MEKONG TECH nghiên cứu thiết kế và chế tạo.

Hệ thống sấy lưu hóa dây chuyền sản xuất găng tay
Liên hệ