MEKONG TECH GROUP chuyên Thiết kế dây chuyền và Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất găng tay các loại dây chuyền dạng khuôn đơn năng suất 12,000 găng giờ, theo công nghệ của nhà máy sản xuát găng tay Khải hoàn, khuôn đôi năng suất 20,000 -22,000 găng giờ, theo công nghệ của Nhà máy sản xuát găng tay Găng Việt, khuôn đôi năng suất 30,000 găng giờ, theo công nghệ của Nhà máy sản xuát găng tay của Malaysia, dây chuyền sản xuất găng hoàn toàn tự động.

Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện cho dây chuyền sản xuất găng tay y tế

Gia công chế tạo hệ thống khung sườn dây chuyền sản xuất găng tay, Hệ thống dẫn hướng cho xích khuôn (Fomer), hệ thống bồn bễ nhúng

Xích tải dây chuyền bước xích 100, dạng U dạng I khuôn đôi hoặc khuôn đôi

Hệ thống se viền

Hệ thống tuốt găng tay

Hệ thống xếp găng tay

Hệ thống đóng gói găng tay

Hệ thống đóng hộp găng tay

Hệ thống nhiệt cho dây chuyền sản xuất găng tay

Thiết kế dây chuyền và Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất găng tay
Liên hệ