Máy phát oxy dùng cho y tế oxy được lọc từ hệ thống máy nén khí, hệ thống máy được dùng cho các trung tâm y tế, bệnh viện, chi phi đầu tư thấp.

Khí oxy qua hệ tinh chế lọc khí từ hệ thống máy nén khí

Máy phát oxy dùng cho y tế
Liên hệ