Chúng tôi chuyên cung cấp Khuôn sứ găng tay y tế cho các loại dây chuyền sản xuất găng tay y tế latex, dây chuyền sản xuất găng nitrile

Khuôn sứ găng tay y tế
Khuôn sứ găng tay y tế

Dây chuyền sản xuất găng hoàn toàn tự động do đội ngũ kỹ sư của MEKONG TECH nghiên cứu thiết kế và chế tạo

Xích tải khuôn dây chuyền sản xuất găng tay
Xích tải khuôn dây chuyền sản xuất găng tay

Cung cấp vật tư cho dây chuyền sản xuất găng tay y tế, dây chuyền sản xuất găng tay y tế latex, dây chuyền sản xuất găng nitrile như nhông xích, bộ đỡ khuôn, chổi rửa khuôn ….

Khuôn sứ găng tay y tế
Liên hệ