Hệ thống tước găng tay tự động lấy găng tự động từ khuôn sứ trên dây chuyền sản xuất găng tay nitrile, qua hệ thống đếm và xếp găng tự động

Hệ thống tước găng tay tự động
Liên hệ