Hệ thống kiểm tra găng bằng nước kiểm tra độ kín của các loại găng latex găng nitrile trong các nhà máy sản xuất găng tay y tế, kiểm tra rò rỉ nước, thử nghiệm này được thiết kế để phát hiện bất kỳ khuyết tật lỗ kim nào trên găng tay . Những điều cần chú ý là rò rỉ nước trên ngón tay, lòng bàn tay, giữa ngón tay và vùng cổ tay.

Toàn bộ găng tay y tế thành phẩm phải qua quy trình kiểm tra Q/C nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn ANSI / ASQ Z1.4 (ISO 2859-1): Quy trình kiểm tra găng bằng nước, Kiểm tra bắng khí nén, Cảm quang.

Hệ thống kiểm tra găng bằng nước được MEKONG TECH GROUP thiết kế chế tạo bằng thép không rỉ và ống nhựa

Tùy theo yêu cầu khách hàng quy mô nhà máy có thể cung cấp cho khách hàng các loai Hệ thống kiểm tra găng bằng nước 32 -64 vòi …

Hệ thống kiểm tra găng bằng nước
Liên hệ